Drugi susret ženskih sekcija jevrejskih opština ex-Yu

29. 12. 2014.

DRUGI REGIONALNI SUSRET ŽENSKIH SEKCIJA

PROGRAM

Petak, 13. maj 2011.:

16.00: Dobrodošlica za gošće koje učestvuju na Susteru, zauzimanje soba u Hotelu „Gloria”
19.00-19.45: Kabalat Šabat – mala sinagoga
19.45: Kiduš, večera i druženje u prostorijama Jevrejske opštine Subotica, tradicionalni parašat šavua predavanje, muzika i ples

Subota, 14. maj 2011.:

7.00-8.00: Doručak u hotelu
8.00-8.30: Pozdravni govori:

Tomislav Halbrohr, predsednik Jevrejske opštine Subotica
Đerđi Karadžić, predesdnica Ženske sekcije Jevrejskeopštine Subotica
Aleksandara Nećak, predesdnik Saveza jevrejskih opština Srbij

8.30-8.45: Iskustva Ženske sekcije Jevrejske opštine Subotica, predavanje Katice Halbrohr
8.45-9.45: Referati predstavnica Ženskih sekcija
9.45-10.00: Pauza
10.00-12.00: Moj dom, moderator Robert Kovač
12.00-13.30: Ručak
13.30-14.15: Gospođa Hartman, predavanje Stevana Mačkovića, istorijski arhiv Subotice
14.15-15.00: Lilit, predavanje Mr Vuka Dautovića, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
15.00-15.15: Pauza
15.15-15.45: Film
16.30: Poseta Ergeli „Jadran” i večera u Restoranu „Majur” na Kelebiji
21.00: U poseti slamarki u Tavankutu

Nedelja, 15. maj 2011. godine

8.00-9.00: Duručak u hotelu
9.30-10.30: Predavanje Aleksandara Nećaka, predsednika Saveza jevrejskih opština Srbije
10.30-11.00: Saradnja bez granica, predavanje Roberta Kovača
11.00-12.00: Zaključci Susreta
12.00: Ručak