Magiš

Kreativna a radionica MAGIŠ je osnovana 15. oktobra 2015. god. u okviru programa kulture Jevrejske opštine Subotica. Cilj i svrha radionica je da se zainteresovanim članicama Jevrejske opštine pruži sadržajno druženje uz kreativno stvaranje. Posebna pažnja se poklanja metodologiji koja omogućava svim zainteresovanim učesnicama da stvaraju i doprinose prema svojim željama i mogućnostima.

Glavni princip delovanja radionica je primena hidur micva, odnosno ulepšavanje sprovođenja zapovesti (micvot) i verskih rituala. Ovaj pristup se, između ostalog, odnosi na dekorisanje prostorija Jevrejske opštine za za praznike, kao što su Roš Hašana, Sukot, Hanuka, Purim i Šavuot. Navedeni princip podrazumeva učenje o Judaizmu, kao i negovanje, upoznavanje ili obnavljanje  tradicionalnih običaja kao što je npr. jevrejska narodna umetnost izrade dekoracija od papira (Šavuosleh i rojseleh, ukrasi za Šavuot)

Na radionicama se osim navedenog izrađuju i različiti praktični, dekorativni i upotrebni predmeti. Shodno izabranoj  temi u radu se primenjuju likovne i primenjene tehnike kao što su: dekupaž, slikanje na staklu, izrada predmeta od polimer gline, origami, aranžiranje cveća, izrada nakita itd. Takođe se izrađuju maske za Purim, ženski i muški kipa od čipke i tekstila i dr. Uz sve to naravno ne može da izostane ni priprema tradicionalnih jevrejskih kolača kao što je hamantašen ili jela od macesa. 

U proteklih osam godina rada, održano je približno 150 radionica i oko 20 radnih izleta na kojima se radi u prirodi ili se grupa pridružuje aktivnostima drugih sličnih organizacija. Velika pažnja se poklanja edukativnim programima, kao što su posete muzejima sa jevrejskom tematikom ali i muzejima primenjenih i lepih umetnosti npr. u Begradu i Budimpešti. Neizostavne su i posete Sinagogama u različitim mestima. 

Na facebook profilu pod nazivom MAGISH, najavljuju se programi i prikazuju rezultati rada. Takođe se objavljuju i kratki tekstovi o istoriji ili običajima Jevreja, posebno zanimljivosti o istorijatu jevrejskog kulinarstva. Radionica ima svoje prostorije u okviru zgrade Jevrejske opštine Subotica.  

Autorka teksta i voditeljka radionica: Ružica Rudić Vranić