JEVREJSKI MOLITVENIK : TEFILOT ŠABAT

26. 3. 2015.