Predavanje: Porodica Bošan i umetnost Đorđa Bošana

10. 10. 2018.

Jesenji festival jevrejske kulture 2018

Povodom 100 godina od rođenja slikara i profesora, u sredu 10. oktobra2018., istoričar umetnosti dr Olga K. Ninkov je održala predavanje sa projekcijom slika. Publika je pažljivo slušala i zadržala se i nakon završetka predavanja u dužem razgovoru sa predavačem.

Slikar i profesor Đorđe Bošan rođen je u Subotici 1918, u porodici Samuela i Ele Bošan. Završio je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1946 i potom specijalni tečaj u klasi Ljube Babića u Zagrebu i Marka Čelebonovića u Beogradu. Bio je član ULUS-a, grupe „Samostalni“ i „Beogradske grupe“. Na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu radio od 1949, kao redovni profesor za predmet slikarstvo. U tom zvanju je penzionisan 1978. godine. Preminuo je u Beogradu 1984. Dr Nada Bošan je 1987. poklonila dvadeset i šest njegovih slika Gradskom muzeju Subotica i tako osnovala u rodnom gradu slikara Poklon zbirku Đorđe Bošan. Naše predavanje će prikazati porodicu Bošan, čiji članovi su u Subotici imali važnu ulogu u razvoju šaha, te u reolucionarnom i cionističkom pokretu, kao i na polju umetnosti u periodu između dva svetska rata, a čije članove u svojim memoarima verno i sa setom prikazuje književnica i publicista Magda Simin Bošan. Mnogi iz porodice Bošan su postali žrtva holokausta. Upoznajući korene i početke delatnosti Đorđa Bošana, možemo izvršiti revalorizaciju njegove umetnosti i povezati je kako sa ličnom istorijom tako i sa aktuelnim dešavanjima umetnosti i politike vremena u kome je živeo.