ŠAVUOT U SUBOTIČKOJ SINAGOGI

14. 6. 2024.

Praznik Šavuot, što na hebrejskom jeziku znači Sedmice (od Pesaha se broji omer sedam sedmica, a pedesetog dana je Šavuot), kojim se završava period sefire, po jevrejskom kalendaru pada na 6. dan meseca Sivan. To je drugi od tri hodočasnička praznika (Šaloš regalim: Pesah, Šavuot i Sukot).

U biblijsko doba to je bio izrazito ratarski praznik, koji je označavao završetak žetve ječma i početak žetve pšenice – Hag haʼkacir ili Praznik žetve. Bio je i dan kada su počeli brati prve plodove voćki – Jom haʼbikurim ili Dan prvih plodova. Istorijsko tumačenje dobio je tek u postbiblijskom periodu, kada je, na osnovu podataka iz Tanaha (jevrejske Biblije) postao dan sećanja na sinajsko javljanje Boga plemenima Izraela. Kao što se Pesah u bogosluženju naziva zeman herutenu (doba naše slobode), tako se Šavuot naziva zeman matan Toratenu, odnosno doba davanja naše Tore.

Prirodni elementi praznika Šavuot naglašavaju se i ukrašavanjem sinagoge cvećem i zelenilom. Tokom praznika jedu se mlečni proizvodi, što predstavlja drevni običaj.