ŠEMEŠ – MIŠPAHA 2022

24. 4. 2022.

Prolećni jevrejski porodični kamp na Kopaoniku je održan za mlađe članove subotičke jevrejske zajednice od 15. do 22. aprila 2022. godine.

Osim učenja o jevrejskoj tradiciji, praznicima, Tori i dr., okosnica programa su bile jevrejske ličnosti koje su promenile svet.
Deca su imala priliku da se upoznaju sa životima i profesionalnim uspesima Zigmunda Frojda, Aleberta Ajnštajna, Ilana Ramona i Rut Bader Ginsburg te značajem njihovog rada kako za Jevreje tako i za sve ljude.
Nakon upoznavanja sa karijerama ovih uspešnih Jevreja, deca su „obuvala njihove cipele“ i kada se npr. pričalo o sudkinji Rut Bader Ginsburg deca su preuzimala uloge advokata i sudija i debatovala na temu talmudskih slučajeva.

Dok su deca imala svoj program, roditelji su imali program pripremljen specijalno za njih. Razgovarali su na teme jevrejskih vrednosti, jevrejskog identiteta, uloge u zajednici i drugo.
Osim edukativnog dela, preostalo je dovoljno vremena za sport i zabavu, kvizove, takmičenja i druženja. Naročito su bila zabavna takmičenja u kom su ravnopravno učestvovali deca i roditelji.

Program su pripremile i realizovale članice Haver Srbija a finansiran je od strane JHF (Jevrejskog holandskog humanitarnog fonda), Jevrejske opštine Subotica i participaciju učesnika.