TU BI’ŠVAT u Jevrejskoj opštini Subotica i predavanja o prazniku Purimu

21. 2. 2017.

11. februara 2017. godine u prostorijama Jevrejske opštine Subotica bila je organizovana celodnevna aktivnost posvećena prazniku TU BI’ŠVAT – Novoj godini drveća, i učenju o predstojećem veselom prazniku PURIM.