U Sinagogi su u toku radovi na oslikavanju zidova, završetak svih radova do kraja godine

20. 9. 2017.

Nakon mnogo godina, subotička Sinagoga uskoro će vršiti funkciju zbog koje je i sagrađena, poručio je predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije gospodin Robert Sabadoš. Trenutno su u toku radovi na oslikavanju unutrašnjih zidova ove velelepne građevine, kao i limarski radovi na kupoli, a krajnji rok za završetak svih radova je 31. decembar.

Već četrdeset godina subotička Sinagoga vapi za restauracijom, a isto toliko godina dug san subotičkih Jevreja, uskoro će biti ostvaren. Prema planu, svi radovi trebali bi da budu gotovi do kraja godine, a trenutno su u toku limarski radovi na kupoli, kao i oslikavanje zidova što je najzahtevniji posao, istakao je predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije Robert Sabadoš.

Na zahtev restauratora na pojedinim delovima zidova ostaće kvadrati na kojima će se videti motivi oslikani davne 1903. godine. Kada se završe radovi na oslikavanju zidova, sledi postavljanje podnih obloga i vraćanje klupa, čime se završava restauracija Sinagoge.

Po završetku rekonstrukcije primarna funkcija Sinagoge ostaće verska, za potrebe jevrejske zajednice, ali će biti otvorena i za posete turista, poručuje Sabadoš i dodaje da će Sinagoga služiti i kao izložbeni prostor, kao i mesto za organizaciju kulturnih događaja najvišeg ranga u gradu.